Jongvolwassenen

Wij bieden specialistische begeleiding aan jongvolwassen van 18 tot ongeveer 27 jaar die door een tekort aan vaardigheden vastlopen op één of meerdere levensgebied(en). Bijvoorbeeld op het gebied van werk, huishouden, scholing, vrije tijd, sport, vrienden, middelengebruik, financiën, seksualiteit. De begeleiding wordt gefinancierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dit verloopt via de gemeente. Wij bieden deze begeleiding momenteel alleen in de regio’s Alkmaar en West-Friesland.

Aanmelden

Dit is wat wij doen

De Hoofdtrainer biedt begeleiding op basis van matching & maatwerk. Dit betekent dat we samen met de jongvolwassene en eventuele andere betrokkenen aan de start van het traject de kwaliteiten en hulpvragen in kaart brengen. Aan de hand van deze informatie wordt een passende begeleider gezocht, dit noemen wij de matching. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de jongvolwassene en de begeleider en geloven erin dat een goede match tot betere resultaten kan leiden.

Tijdens de begeleiding worden er diverse werkzame methodieken en middelen toegepast, die passend zijn bij de hulpvraag van de jongvolwassene. Onze begeleiding bevat veel trainingsmethodes waarbij technieken uit erkende gedragsinterventies worden gebruikt. Dit zijn programma’s die uit onderzoek werkzaam zijn gebleken. De aanpak wordt continu afgestemd op wat bij de jongvolwassene past en hierbij wordt out-of-the-box gedacht, dit wordt maatwerk genoemd. De Hoofdtrainer geeft de begeleiding niet alleen vorm door te praten met elkaar, maar vooral door te oefenen, doen en herhalen. Is een jongvolwassene meer een doener dan een prater? Geen probleem, ook een fysieke activiteit is een prima oefensituatie om gedrag te trainen. De Hoofdtrainer gaat in de begeleiding altijd uit van wat er al goed gaat en wat de jongvolwassene al goed kan en doet. Juist dit wordt benut en verder uitgebreid.  

De Hoofdtrainer biedt begeleiding aan op het gebied van

 • Omgaan met anderen

Het trainen van deze sociale vaardigheden helpt om het contact met anderen soepel te laten verlopen. Het leert om stevig in de schoenen staan.

 • Omgaan met gevoelens 

Het trainen van deze emotionele vaardigheden helpt eigen emoties te herkennen en hier op een handige manier mee om te gaan.

 • Zicht krijgen op eigen gedrag 

Het trainen van gedragsvaardigheden helpt om na te denken over gedrag en welk gedrag helpend kan zijn in het leven.

Denk bijvoorbeeld aan

 • Versterken van vaardigheden om een vorm van daginvulling te vinden en te behouden;

 • Versterken van vaardigheden voor zelfstandigheid;

 • Vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen;

 • Herkennen van triggers en (de opbouw van) emoties en te leren hiermee om te gaan;

 • Ombuigen van storende gedachtes naar helpende gedachtes;

 • Ontdekken van de eigen invloed op conflictsituaties;

 • Kennen van eigen talenten en kwaliteiten en deze positief leren inzetten;

 • (Her)kennen van eigen grenzen en deze kunnen aangeven bij anderen;

 • Herkennen van risicosituaties, risicovrienden en leren maken van handige keuzes;

 • Voorkomen van risicovolgedrag en het risico op herhaling verkleinen.

De Hoofdtrainer hecht er groot belang aan dat we aan het begin van ons begeleidingstraject samen bepalen aan welke vaardigheden gewerkt gaat worden. We bespreken samen waar we de begeleiding gaan uitvoeren (denk aan op kantoor, thuis, op werk, op school, in een buurthuis of misschien wel buiten) en hoeveel tijd we hiervoor nodig denken te hebben.

De gemeente vraagt voor begeleiding van De Hoofdtrainer een eigen bijdrage van maximaal €20,60 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd en de rekening hiervoor ontvangt u van het CAK.

heb je vragen, of wil je je aanmelden?