Leerstraffen

Wanneer een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd moet hij voorkomen bij de Rechter Commissaris of de Kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming wordt dan altijd gevraagd om in gesprek met de jongere en diens ouders een advies voor strafvervolging te geven aan de Rechtbank. Dit kan dan een werkstraf of een leerstraf zijn. Beiden strafvervolgingen hebben tot doel dat de jongere niet nogmaals een strafbaar feit pleegt in de toekomst.

 

De Hoofdtrainer is de enige aanbieder in Boven-Nederland die de erkenning heeft om de leerstraffen Tools4U en TACt uit te voeren.  Deze worden uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. De leerstraffen worden door ons gegeven in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Gelderland.

Tools4U TACt

Tools4U

De Tools4U is een leerstraf voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Het is een korte, individuele interventie om de kans op nieuwe delicten te verminderen. Het gaat om jongeren van 12 tot 23 jaar die één of meerdere delicten hebben gepleegd. Denk aan delicten als diefstal, openlijke geweldpleging, inbraak, mishandeling of vernieling. De training richt zich op de cognitieve en sociale vaardigheidstekorten van de jongeren die een rol hebben gespeeld bij de delictpleging en het versterken van de beschermende vaardigheden.

Delinquente jongeren hebben meer dan gemiddeld vaardigheidstekorten op meerdere gebieden. Denk hierbij aan: impulscontrole, planning, het oplossen van sociale conflicten, weerstand bieden aan groepsdruk en het integreren van het perspectief van jezelf en de ander. Daarnaast zijn sociale en cognitieve vaardigheden beschermende factoren tegen terugval.

In de bijeenkomsten benut de trainer vaste technieken en hulpmiddelen om gericht vaardigheden te oefenen. Centraal hierbij staan de gedragsoefening om sociale vaardigheden te oefenen; de thermometer met de eerste hulpkaart om de opbouw van stress of boosheid in kaart te brengen en te leren hoe hiermee om te gaan. Ook wordt bijvoorbeeld gewerkt met de pen-en-papier-training om probleemoplossende cognitieve vaardigheden te versterken.

De training kent een variant waarbij ook de ouders een actieve rol spelen: Tools4U Plus. Die bijeenkomsten zijn gericht op positieve communicatie, toezicht houden, overleggen en samen problemen oplossen. Een leerstraf wordt opgelegd door de rechtbank en komt bij De Hoofdtrainer binnen via de Raad voor de Kinderbescherming. Voor een leerstraf kan je je niet vrijwillig aanmelden.

TACt

De Training Agressie Controle (TACt) is een leerstraf voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Het is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. De training is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar die één of meerdere delicten hebben gepleegd. De training richt zich op vaardigheden die het sociale functioneren, probleemoplossend vermogen en zelfcontrole verbeteren. De jeugdigen krijgen acht weken lang, twee trainingen per week waarin zij werken aan drie thema’s: sociale vaardigheden, boosheidscontrole en moreel redeneren. In de bijeenkomsten wordt veel geoefend. Via huiswerkopdrachten sluiten de trainingsbijeenkomsten nauw aan bij het dagelijks leven, zodat de jeugdige veel gelegenheid heeft om de vaardigheden te oefenen.

Ouders worden betrokken bij de training. Zij krijgen uitleg over de inhoud van de training en hun rol hierin. Ook zijn zij aanwezig bij de intake, de tussen- en eindevaluatie.

De TACt Plus is een variant voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Een leerstraf wordt opgelegd door de Rechtbank en komt bij De Hoofdtrainer binnen via de Raad voor de Kinderbescherming. Voor een leerstraf kan je je niet vrijwillig aanmelden.