FAQ

Veel gestelde vragen over hulp bij De Hoofdtrainer.

Nee. Vanuit de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt de gemeente deze vergoeding. Hier heb je een verwijzing voor nodig van de huisarts/aanmelding bij de gemeente. Voor Wmo trajecten geldt dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd vanuit het CAK. Dit bedraagt maximaal €20,60 per maand, maar check de hoogte van deze bijdrage ook bij jouw gemeente.

Je kunt ons mailen op info@dehoofdtrainer.nl. Wil je ons liever persoonlijk spreken? Je kunt ons ook bellen op 06 – 21 85 40 50. Als wij niet kunnen opnemen, zullen we je zo snel mogelijk terugbellen. Wil je aanmelding doen of overleggen over een aanmelding, mail dan naar aanmelden@dehoofdtrainer.nl.

We proberen altijd rekening te houden met jouw voorkeuren en keuze. Dat lukt niet altijd, maar we doen daar wel ons best voor!

Wij werken open en transparant en doen niks zonder overleg met de jeugdige en dienst wettelijk vertegenwoordiger(s). Afspraken over het delen en verkrijgen van informatie wordt vooraf besproken en vastgelegd middels onze toestemmingsverklaring. Voor meer informatie over privacy, lees hier ons privacyreglement.

We proberen altijd spoedig na de aanmelding contact met je op te nemen om het verdere verloop en de te nemen stappen te bespreken. Als de financiering rond is vanuit de gemeente, gaan wij op zoek naar een passende trainer. Voor de actuele wachttijden, verwijzen wij naar de beschikbaarheidswijzer.

Aanmelden kan op verschillende manieren. Zo kan je een verwijzing voor Ambulante Jeugdhulp aanvragen bij de huisarts of de Praktijkondersteuner van de huisarts. Ook kan je via de gemeente bij ons worden aangemeld. Voor jongvolwassenen (18+) geldt dat een aanmelding altijd via de gemeente loopt. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als je een ondertoezichtstelling hebt of een jeugdreclasseringsmaatregel dan kan jouw contactpersoon daar, ook direct bij ons aanmelden. Als wij de aanmelding hebben ontvangen, zullen wij contact opnemen voor een intakegesprek.

Het intakegesprek wordt gevoerd door een medewerker van ons Aanmeldteam. Tijdens het intakegesprek ga je kennismaken met De Hoofdtrainer en maken wij kennis met jou. Er zal worden uitgelegd wat wij doen en we gaan het hebben over wat wij voor jou kunnen doen. Aan de hand van het intakegesprek kijken we gezamenlijk of wij een match zijn. Ben je onder de 16 jaar? Dan moeten beide ouders of een van je ouders ook aanwezig bij het intakegesprek.

Nee, bij ons ben je niet alleen maar aan het praten. Tijdens de trainingen wisselen we praten af met actief bezig zijn. Dat houdt in dat we opdrachten doen, dingen opschrijven of een spel. Juist de afwisseling tussen praten en actief bezig zijn, staat bij ons centraal.

Wij vinden het vervelend om te horen dat je een klacht hebt. Dit nemen wij serieus. Hier lees je ons klachtenreglement. Hier lees je ons privacyreglement. Je kunt contact met ons opnemen via info@dehoofdtrainer.nl

Binnen het vrijwillig kader zijn wij werkzaam in de volgende regio’s:

regio Alkmaar (HAL- BUCH), West-Friesland, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon, Amstelland, Zaanstreek-Waterland, IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Daarnaast zijn wij ook werkzaam in de provincie Fryslân.

De leerstraffen worden door ons gegeven in de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Gelderland.

Nee, dat hoeft zeker niet. Wij kunnen gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in regio’s Alkmaar en West-Friesland. In sommige situaties kunnen we ook een beroep doen op de verlengde jeugdwet, dit gaat altijd in overleg met de gemeente.

Ja, dat kan zeker. De Hoofdtrainer werkt samen met verschillende organisaties om zo de beste hulp te kunnen bieden. Organisaties kunnen ook contact met ons opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Als er meerdere organisaties betrokken zijn, is het wel belangrijk dit altijd even met ons te bespreken.